0

Promocja sign pro PDF

Warunki promocji „Intuos + sign pro PDF dla Windows”

Niniejsze warunki dotyczą promocji „Intuos + sign pro PDF dla Windows” obowiązującej przy zakupie nowego Intuos Draw, Art, Photo, Comic lub 3D (pakiet podstawowy lub średni) („Promocja”) organizowanej przez firmę Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).

 1. Promocja jest skierowana do wszystkich użytkowników końcowych („Użytkownik końcowy” lub „Klient”) z adresem zamieszkania i dostawy w Unii Europejskiej (za wyjątkiem Malty, Cypru, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów zamorskich), Norwegii i Szwajcarii oraz osób, które w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. („Okres zakupu”) zakupią nowy produkt Wacom Intuos – Intuos Draw, Art, Photo, Comic lub 3D (pakiet podstawowy lub średni) („Intuos”).
 2. Wraz z zakupem nowego Intuos podczas trwania Okresu zakupu oraz po spełnieniu poniższych warunków, klient otrzymuje prawo do skorzystania z następującego dodatku („Dodatek”): Darmowa 6-miesięczna wersja testowa subskrypcji sign pro PDF dla Windows
 3. sign pro PDF dla Windows oferowany przez Wacom (http://www.wacom.com) jest dostępny w następujących językach: angielski, francuski, niemiecki, niderlandzki, polski, rosyjski, brazylijski portugalski, japoński, chiński tradycyjny, chiński uproszczony i koreański. Minimalne wymagania systemowe, aby uruchomić aplikację to Windows w wersji Vista lub nowszej.

  Szczegóły dotyczące sign pro PDF dla Windows znajdują się pod adresem: http://signature.wacom.eu/products/software/sign-pro-pdf/
 4. Aby uzyskać Dodatek, zarejestruj swój nowy Intuos na stronie wacom.com/register. Rejestrację należy całkowicie ukończyć do 31 stycznia 2018 r. („Termin rejestracji”). Rejestracja wymaga podania danych osobowych do kontaktu, prawidłowego adresu e-mail oraz wprowadzania numeru seryjnego Intuos i klucza do pobrania pakietu oprogramowania (SBD), który można znaleźć na opakowaniu produktu.
 5. Po prawidłowym wypełnieniu rejestracji produktu przed upływem Terminu rejestracji i spełnieniu wszystkich wymienionych warunków wygenerowany zostanie unikatowy kod promocyjny. Kod ten można zrealizować wyłącznie na poniższej stronie internetowej https://gb-marketplace.wacom.com/apps/1204#!editions, logując się za pomocą identyfikatora Wacom ID, wybierając Edycję okresową (Edycja miesięczna) i wprowadzając osobisty kod promocyjny.
 6. Dodatku nie można przenosić na inne osoby i należy go zrealizować do 31 stycznia 2018 r. („Termin wykorzystania”). Wypłata ekwiwalentu w gotówce lub łączenie z innymi rabatami bądź kwotami nie jest możliwe.
 7. Wersja testowa zakończy się po 6 miesiącach, jeśli użytkownik a) zakończy subskrypcję sign pro PDF na jeden dzień przed końcem wersji testowej lub b) nie poda danych karty kredytowej podczas rejestracji produktu. W przeciwnym razie subskrypcja ulegnie automatycznemu przedłużeniu do wersji płatnej.

Pozostałe postanowienia

 1. Powyższy kod można wykorzystać tylko w opisany sposób. Aby uzyskać prawo do zrealizowania kodu, należy przestrzegać wskazanych terminów — Okresu zakupu, Terminu rejestracji i Terminu wykorzystania. Jeśli wbrew naszym oczekiwaniom klient postanowi zrezygnować z produktu firmy Wacom lub zwrócić go, niezależnie od podstawy prawnej, wówczas straci również prawo do Dodatku otrzymanego w ramach niniejszej Promocji i musi go odpowiednio zwrócić lub anulować bez wezwania z naszej strony. Zrealizowana subskrypcja musi zostać niezwłocznie anulowana lub zwrócona firmie Wacom zgodnie z wartością vouchera.
 2. Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnioną lub nieprawidłową rejestrację dokonaną przez Użytkownika końcowego, za zagubione kody promocyjne bądź nieprawidłowe zrealizowanie kodów, niezależnie od tego, czy spowodowane to zostało przyczynami technicznymi czy osobistymi, chyba że wyłączną odpowiedzialność za przyczynę takiej sytuacji ponosi firma Wacom.
 3. Wacom wykorzystywać będzie wprowadzone dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia czynności związanych z zakupem Intuos i realizacji Promocji, a także zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych.
 4. Firma Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia i/lub zmiany warunków Promocji w każdym czasie.
 5. W razie nadużycia Promocji ze strony Użytkownika końcowego firma Wacom zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Użytkownika końcowego.
 6. Jeśli któreś z postanowień Promocji lub niniejszych warunków byłoby bądź stałoby się nieskuteczne w całości lub częściowo, nie podważa to skuteczności pozostałych warunków. W miejsce nieskutecznych warunków stosuje się ustawowo dozwolony warunek, który jest najbliższy ekonomicznie założeniom nieskutecznego warunku.
 7. Promocja podlega prawu obowiązującemu w Republice Federalnej Niemiec.
 8. W razie pytań dotyczących niniejszej Promocji prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego zakupili Państwo produkt.
 9. W razie dodatkowych pytań związanych z Wacom Intuos Draw, Art, Photo, Comic lub 3D (pakiet podstawowy lub średni) lub z oprogramowaniem sign pro PDF dla Windows należy skontaktować się z nami pod adresem: Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy, www.wacom.com/contact.

[%carousel%]
Kontakt ze sklepem
Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) w godzinach 8:00–16:00