0

Warunki skorzystania z oferty edukacyjnej

Informacja

Ceny tabletów z uwzględnieniem zniżki edukacyjnej:

Wacom Intuos S, czarny - 323 PLN
Wacom Intuos S Bt, pistacjowy - 404 PLN
Wacom Intuos S Bt, czarny - 404 PLN
Wacom Intuos M Bt, pistacjowy - 808 PLN
Wacom Intuos M Bt, czarny - 808 PLN
Wacom Intuos Pro S - 929 P

Do zniżki edukacyjnej kwalifikują się:

A. Uczniowie, studenci, kadra dydaktyczna:

 1. uczniowie szkół podstawowych oraz średnich – ogólnych, kierunkowych i technicznych;
 2. studenci uczelni wyższych;
 3. pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni w szkołach podstawowych, średnich i wyższych;
 4. rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które nie ukończyło 18 lat, będącego uczniem lub studentem.
 5. oferta dotyczy uczniów i kadry naukowo-dydaktycznej szkół i uczelni publicznych, jak i prywatnych.

Warunkiem udzielenia zniżki jest:

 • Przedstawienie jednego z poniższych dokumentów i wyrażenie zgody na jego skopiowanie:
 • dla uczniów szkół średnich, którzy ukończyli 18 r. ż. – aktualna legitymacja uczniowska
 • dla studentów – aktualna legitymacja studencka
 • dla nauczycieli lub pracowników szkół – legitymacja nauczycielska
 • dla wykładowców i pracowników uczelni – zaświadczenie z miejsca pracy
 • dla rodziców uczniów niepełnoletnich – aktualna legitymacja uczniowska dziecka
 • dostarczenie Zaświadczenia ze szkoły / uczelni (wzór zaświadczenia)

Dokument może mieć zasłonięte zdjęcie.

B. Instytucje edukacyjne

 1. Akademickie lub zawodowe instytucje akredytowane przez stosowną agencję rządową w kraju, w którym instytucje edukacyjne mają główne siedziby. Akredytowane publiczne lub prywatne szkoły podstawowe, średnie lub wyższe prowadzące edukację w pełnym wymiarze godzin. Obejmuje to również przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły dla osób niepełnosprawnych, kolegia nauczycielskie, uczelnie techniczne, instytuty badawcze, centra kształcenia dorosłych, państwowe lub dotowane przez państwo instytucje prowadzące szkolenia dokształcające bezrobotnych;
 2. Potwierdzone na piśmie gospodarstwa domowe prowadzące edukację domową.

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

C. Szkoły medyczne

 1. Szpitale, które są w całości własnością i są zarządzane przez placówkę oświatową. Całkowita własność i zarządzanie oznacza, że instytucja edukacyjna z założenia jest jedynym właścicielem szpitala oraz jedynym podmiotem sprawującym kontrolę nad jego codziennymi działaniami.

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

D. Publiczne instytucje badawcze

 1. Instytucje publiczne w całości finansowane przez rząd na poziomie lokalnym, krajowym lub europejskim, nauczające studentów w ramach ich misji badawczej po dostarczeniu kopii dokumentu potwierdzającego relacje tego instytutu z uczelnią.

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

E. Urzędy administracji państwowej lub komisja edukacji instytucji edukacyjnych (na własny użytek)

 1. Lokalne, regionalne lub krajowe urzędy administracyjne jednej lub więcej instytucji edukacyjnych opisane w A. 1) powyżej.

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

F. Organizacje charytatywne

Organizacje charytatywne, działające na zasadzie non-profit, a których celem jest:

 1. pomoc społeczna najbiedniejszym;
 2. rozwój edukacji;
 3. opieka społeczna i wspólnotowa;
 4. rozwój kultury;
 5. poprawa środowiska naturalnego.

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

Do zniżki edukacyjnej nie kwalifikują się:

A. Instytucje edukacyjne

 1. Akademickie lub zawodowe nie akredytowane przez stosowną agencję rządową w kraju, w którym znajduje się instytucja edukacyjna ma swoją główną siedzibę.
 2. Szpitale, które nie są w pełni własnością lub nie są zarządzane przez placówki oświatowe; kościoły, organizacje religijne, które nie prowadzą działalności edukacyjnej; szkoły wojskowe, które nie nadają stopni akademickich.

B. Muzea państwowe

C. Biblioteki publiczne

D. Ośrodki szkoleniowe

 1. Ośrodki szkoleniowe lub szkoły przyznające certyfikaty kursów takich jak szkolenia oprogramowania komputerowego lub szkolenia w miejscu pracy, które nie są akredytowanymi szkoły.

Co jest warunkiem uzyskania ceny edukacyjnej?

 1. Zakup produktu przez jedną z wyżej wymienionych instytucji uprawnionych do uzyskania zniżki edukacyjnej.

Jak dokonać zakupu?

Aby zakupić tablet ze zniżką edukacyjną należy przesłać mailowo (sklep@pixonet.pl) oficjalne zamówienie.


Kategoria w przebudowie

Przepraszamy, kategoria w przebudowie.
[%carousel%]
Kontakt ze sklepem
Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) w godzinach 8:00–16:00